Bulgaristan Duyuruları

Bulgaristan Konsolosluğu » D Tipi vize

Bulgaristan D Vize (Oturum İzni) başvursundan istenilen evraklar aşağıdaki gibidir;

Bulgaristan''da 10 Kişi Çalıştıran İşverene Ticari Oturum İzni (D Vizesi):

1. Eksiksiz doldurulmuş Bulgaristan vize başvuru formu

2. Apostilli sabıka kaydı (Tüm Adliyelerden alınır)

3. Arkası beyaz fon 2 adet biometrik fotoğraf (Formatı: 35x45mm) Bakınız: Biometrik fotoğraf!

4. Bulgaristan''daki şirketin faaliyet belgesi (Udostovorenie na aktualno sıstoyenie)

5. Vergi borcu bulunmadığına dair vergi dairesinden yazı (Lipsa na zadıljenie)

6. Bağlı olduğu vergi dairesinden finansal sonuçları ve ödenen vergileri gösteren beyanname (Finansov rezultat)

7. İşverenin 10 kişi olduğuna dair özet listesi

8. En az 10 sigortalı işçi listesi

9. Bulgaristan SSK''sından 10 işçinin aylık hizmet dökümü

10. Herhangi bir Bulgar bankasından hesap bilgisi (Bakiyesi minimum 3000 Leva olmalı)

11. TC Pasaportu (Geçerlilik süresi en az 1 yıllık olacak)

12. Vukuatlı Nufus Kayıt Örneği


Bulgaristan''da Temsilcilik''ten dolayı Oturum izni (D tipi vize):

1. Eksiksiz doldurulmuş Bulgaristan vize başvuru formu

2. Ticaret kaydı (Reşenie)

3. Apostilli sabıka kaydı (tüm adliyelerden alınır)

4. Arkası beyaz fon 2 adet biometrik fotoğraf (Formatı:35x45mm) Bakınız: Biometrik fotoğraf!

5. Ticaret odasına kayıt sertifikası (Sertifikat)

6. Bulgaristan''da herhangi bir bankada hesap açtırılmış olması ve bu hesabın bakiye beyannamesini gösteren bankadan alınmış yazı (minimum 3000 Leva yada 1500 Euro olmalı)

7. Kira kontratı

8. TC Pasaportu (Geçerlilik sürsi en az 1 yıllık olacak)

9. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

10. Bulstat Numarası yazısı


Öğrencilikten dolayı oturum izni (D tipi vize)

1. Eksiksiz doldurulmuş Bulgaristan vize başvuru formu

2. Apostilli sabıka kaydı (tüm adliyelerden alınır)

3. Arkası beyaz fon 2 adet biometrik fotoğraf (Formatı:35x45mm) Bakınız: Biometrik fotoğraf!

4. Okul kabul belgesi (Udostovorenie)

5. Bulgaristan''da kalacağınız yurttan kabul belgesi (yurtta kalamayacaksanız kalacağınız evin kira kontratı)

6. Öğrenim görecek kişi 18 yaşını doldurmamış ise anne ve babadan muvafakatname ve nüfus kayıt örneği

7. Aile bireylerinden birinin yapacağı, çocuğun okuduğu süre boyunca bakım ve masraflarının kendisi tarafından karşılanacağını belirten taahhütname (noter tasdikli)

8. TC Pasaportu (Geçerlilik süresi en az 2 yıllık olacak)

9. Vukuatlı Nufus Kayıt Örneği


Bulgaristan vatandaşı ile Evlilikten Dolayı Oturum İzni (D tipi vize):

1. Eksiksiz doldurulmuş Bulgaristan vize başvuru formu

2. Bulgaristan evlilik cüzdanı

3. Apostilli sabıka kaydı (Tüm adliyelerden alınır)

4. Arkası beyaz fon 2 adet biometrik fotoğraf (Format: 35x45mm)

5. Bulgar vatandaşı eşin yapacağı taahhütnameler (a)Deklaratsiya1, b)Deklaratsiya2)

a) Türk eşin bakım ve masraflarını karşılayacağını ve oturacakları adresi beyan eden taahhütname - indir!

b) Evliliğin sahte olmadığını ve birlikte yaşadıklarını beyan eden her iki eş tarafından yapılacak taahhütname -indir!

6. Türk eş adına herhangi bir Bulgar bankasından hesap açtırılmalı (Hesapta minimum 3000 Leva ya da 1500€ bulunmalıdır.)

7. Bulgar vatandaşı olan eşin Bulgar pasaportunun ve Bulgar kimlik kartının (Liçna kart) fotokopisi

8. TC Pasaportu (Geçerlilik süresi en az 2 yıllık olacak)

9. Vukuatlı Nufus Kayıt Örneği


Babalıktan dolayı oturum izni (D tipi vize):

1. Eksiksiz doldurulmuş Bulgaristan konsolosluguna vize başvuru formu

2. Bulgar vatandaşı çocuğun Bulgaristan Doğum Belgesi (Akt za rajdane)

3. Apostilli sabıka kaydı (tüm adliyelerden alınır)

4. Arkası beyaz fon 2 adet biometrik fotoğraf (Formatı: 35x45mm) Bakınız: Biometrik fotoğraf!

5. Babanın herhangi bir Bulgar bankasından hesap açtırmış olması (Hesapta 3000 Leva ya da 1500€ olmalıdır.)

6. Babanın, çocuğun kalacak yerini, bakım ve masraflarını karşılayacağına dair taahhütname (Bulgar Noterinden tasdikli)

7. Annenin,  babanın çocuğun kalacak yerini, bakım ve masraflarını karşılayacağını ve buna itirazı olmadığına dair taahhütname (Bulgar Noterinden tasdikli)

8. TC Pasaportu (Geçerlilik süresi en az 2 yıllık olacak)

9.Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği


Annelikten dolayı oturum izni (D tipi vize):

1. Eksiksiz doldurulmuş Bulgaristan vize başvuru formu

2. Bulgar vatandaşı çocuğun Bulgaristan doğum belgesi (Ak za rajdane)

3. Apostilli sabıka kaydı (tüm adliyelerden alınır)

4. Arkası beyaz fon 2 adet biometrik fotoğraf (Formatı: 35x45mm) Bakınız: Biometrik fotoğraf!

5. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

6. Annenin herhangi bir Bulgaristan bankasından hesap açtırması gerekli (Hesapta minimum 3000 Leva ya da 1500€olmalıdır)

7. Annenin çocuğunun kalacak yerini, bakım ve masraflarını karşılayacağına dair taahhütname deklaratsiya1 - deklaratsiya2

8. Babadan, annenin çocuğun bakım ve masraflarını karşılamasına itirazı olmadığına dair taahhütname

9. TC Pasaportu (Geçerlilik süresi en az 2 yıllık olacak)


Emeklilere Bulgaristan''da oturum izni (D tipi vize)

1. Eksiksiz doldurulmuş Bulgaristan vize başvuru formu

2. Emekli olduğunuza dair belge (Belgede hangi tarihte, hangi tahsis numarasıyla ve ne kadar emekli maaşı bağlanmıştır yazmalı)

3. Apostilli sabıka kaydı (Tüm adliyelerden alınır)

4. Arkası beyaz fon 2 adet biometrik fotoğraf (Formatı: 35x45mm) Bakınız: Biometrik fotoğraf!

5. Yukarıdaki evraklar valilik veya kaymakamlıktan Apostilli olarak Bulgaristan''a gönderilecek. Bulgaristan''da tercüme edilen evraklar Sofia''da Dış İşleri Bakanlığı tarafından tasdiklendikten sonra Türkiye''de vize başvuru işlemleri başlayabilir.

6. Kira kontratı ya da tanıdık tarafından hazırlanmış kalacak yeri olduğunu belirten taahhütname

7. Bulgaristan''da herhangi bir bankada adınıza açılmış hesap. (Bakiyesi minimum 2.500 Leva olmalı) Bankadan alınan yazıda hesabın emeklilik maaşını çekmek amaçlı açıldığı belirtilmeli.

8. TC Pasaportu (Geçerlilik süresi en az 2 yıllık olmalı)

9. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği


 

1978 ve Daha Eski Göçmenler için oturum izni (D tipi vize)

1. Eksiksiz doldurulmuş Bulgaristan vize başvuru formu

2. Bulgaristan Adalet Bakanlığı''ndan Bulgaristan vatandaşı olmadığınıza dair yazı

3. Apostilli sabıka kaydı (Tüm adliyelerden alınır)

4. Arkası beyaz fon 2 adet biometrik fotoğraf (Formatı: 35x45mm) Bakınız: Biometrik fotoğraf!

5. Noterden vekaletname - indirmek için tıklayınız!

6. Bulgaristan''dan doğum kağıdı (Akt za rajdane)

7. Daha önce bağlı olduğunuz belediyeden hangi anlaşmaya göre göç ettiğinize dair yazı

8. İsim denklik belgesi (Apostilli olacak)

9. Bulgaristan''da herhangi bir bankadan adınıza hesap açılması (Hesapta en az 3000 Leva olmalı)

10. Bulgaristan''da yapılmış kira kontratı

11. TC Pasaportu (Geçerlilik süresi en az 2 yıllık olacak)

12. Nüfus Kayıt Örneği


Bulgaristan''da 1.000.000 Lv''lık yatırım yapanlara oturum izni (D tipi vize)

1. Eksiksiz doldurulmuş Bulgaristan vize başvuru formu

2.  Bulgaristan Devlet Hazine fonundan aldığınız 1 milyon Leva değerindeki hisse senedinin belgesini Finans Bakanlığı''na ibraz ederek oradan 1 milyon Levalık yatırımcı belgesi ve oturacağınız evin kira kontratı ile birlikte Bulgar konsolosluğuna başvurmanız gerekir.

3. Apostilli sabıka kaydı (Tüm adliyelerden alınır) bulgaristan konsolosluguna verilmek üzere

4. Arkası beyaz fon 2 adet biometrik fotoğraf (Formatı: 35x45mm) Bakınız: Biometrik fotoğraf!

5. TC Pasaportu (Geçerlilik süresi en az 2 yıllık olacak)

6. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği


Not: Oturum (Liçna kart ) olan kişiler , oturumun süresinin bitimine 14 gün kala oturumu yenilemek için başvurması gerekmektedir . Oturum süresi 14 günden az olan ya da oturum süresini  uzatmak için başvurusunu geciktiren kişilere günlük 50 euro ceza uygulanmaktadır. Cezaya  tabi tutulmuş kişiler , oturum (liçna kartı) süresini 1 yıl değil , sadece 6 aylık süreyle  uzatabilmektedirler.

Fakstan müracaat kabul edilmez.

Official website of Bulgarian Consulate: http://www.mfa.bg
This website is not the offical website of Bulgaria. Is purely informative. The writing and the images may not be accurate in the website. We are not responsible for any inaccuracies in the website.